Voorbeeld - hedge bepaling
Klant: Verzekeraar
Vraag: Ontwikkelen van software voor automatische bepaling van rentehedges

Een verzekeraar wil het renterisico van een portfolio met koopsommen met rendementsgarantie hedgen met swaps. De vraag aan Valu8 is om een rekenmodule in C# te ontwikkelen die de hoofdsommen bepaald van de nieuw te handelen swaps en deposito's op grond van de deltavectoren uit Dimension voor de beleggingen en uit de intern ontwikkelde rekenmodule voor de verplichtingen. Deze rekenmodule wordt aangeroepen door een webapplicatie die geschreven is door de ICT-afdeling van de klant. Het beheer van de rekenmodule wordt verzorgd door Valu8 middels een service contract.
Maak contact
Email:
info@valu8.nl
Telefoon:
06 52430472
Adres:
Sophialaan 4
2243 CP Wassenaar
Nederland